logo
Vi tilbyr
our-offer

Vi kan være din industrielle og finansielle partner

Hvis du har planer om å bygge småkraftverk, eller allerede har iverksatt slike prosjekter, så kan vi være en aktuell partner for deg både med tanke på bygging, drift og finansiering.

Bygging av småkraftverk kan ofte være en lukrativ forretnings-mulighet. En skal samtidig være klar over at det kan være knyttet betydelige risikoelementer til slike prosjekter.

Bygging av vannkraftverk er kapitalintensivt, og små avvik på ulike områder kan gi store utslag på den økonomiske lønnsom-heten i prosjektet.

Vi har lang bransjeerfaring og kan være en god bidragsyter med tanke på gjennomføring og kvalitetssikring av prosjektet.

droppedImage

Vi opererer med ulike samarbeidsmodeller der du selv kan bestemme hvilken som passer best for deg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike modellene.

droppedImage