logo
Om oss

Norhydro sin forretningsidé er å bygge, eie og drive små og mellomstore vannkraftverk basert på miljøvennlige løsninger.

Våre prosjekter i Norge utvikles i samarbeid med lokale grunneiere og rettighetshavere rundt omkring i landet.

droppedImage

Internasjonalt utvikler vi prosjektene i samarbeid med lokale partnere som både har erfaring og kunnskap om bransjen, og om ramme-betingelsene i de aktuelle landene.

Norhydro genererer inntekter ved salg av elektrisk strøm, og grønne sertifikater der virksomheten kvalifiserer for slike.

Kraftverkene utvikles og drives i egne datterselskaper som eies sammen med lokale grunneiere, rettighetshavere, partnere eller investorer.

droppedImage

Bak Norhydro står selskaper og personer med lang erfaring fra norsk vannkraftbransje og internasjonal forretnings-utvikling.

Vi er lokalisert i Bergen sammen med EnergiUnion AS, MultiControl AS og MiniHydro AS, som leverer utstyr og tjenester både til vannkraft-bransjen og til olje og gass-industrien.

droppedImage