logo
Forretningsidé

Vår forretningsidé er å bygge, eie og drive små og mellomstore vannkraftverk basert på miljøvennlige løsninger.

Våre prosjekter i Norge utvikles i samarbeid med lokale grunneiere og rettighetshavere.

droppedImage
" vi kan bygge kraftverket
sammen med deg, eller for degEnergiutfordringen

Vannkraft er idag den viktigste og mest kostnadseffektive fornybare energikilden vi har, og den representerer viktige bidrag til reduksjon av CO2 utslipp.

Bærekraftig industriutvikling

Vår visjon er at vi gjennom utvikling av små vannkraftverk skal være en vesentlig bidragsyter til industriell og sosial utvikling for eksisterende og fremtidige generasjoner.

droppedImage_1