logo
Fornybar energi

Med tanke på elektrisitets-forsyning så representerer vannkraft den viktigste fornybare energikilden, og i de fleste land er den betegnet som grønn energi.

For å øke andelen av fornybar energi så har mange land innført insentivordninger gjennom ulike tilskuddsordninger og gjennom såkalte grønne sertifikater.

Økt andel av fornybare energi-kilder er nødvendig for å:

• Skape bærekraftig energi- system • Redusere miljøpåkjenninger • Sikre nødvendig elektrisitets- forsyning

Klimaendringer som følge av CO2 utslipp har blitt definert som vår tids største internasjonale utfordring.

Fra et globalt synspunkt er det ingen tvil om at bygging av vannkraftverk vil bidra positivt gjennom reduserte utslipp av klimagasser, og ved å gi oss varig og sikker energikilde.

På samme måte vil den ut fra et regionalt synspunkt bidra til lokal samfunnsutvikling og syssel-setting.

droppedImage
Vannkraft - verdiskapning for generasjoner

Bygging av vannkraftverk representerer i seg selv en god forretningsmulighet. Samtidig gir det samfunnet en bærekraftig og fremtidsrettet energiproduksjon.

Gjennom de siste 100 årene har utbygging av vannkraft hatt stor betydning for utvikling av Norge som et industriland.

Mer enn 98 % av kraft-produksjonen i Norge er i dag basert på vannkraft. Det årlige elektrisitetsforbruket er ca 120 TWh, noe som innebærer at Norge har verdens høyeste elektrisitesforbuk per innbygger.